Tag: Apec Mandala Sky Villas Kim Boi

Làm Rõ Thông Tin Apec Group Lừa Dối Khách Hàng? 10/12/2021

Có nhiều thông tin về dự án Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi. Qua bài viết sau làm rõ thông tin có hay không Apec Group lừa dối khách hàng?

Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi - Hội Tụ Tinh Hoa Đất Trời 13/12/2021

Dự án Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi của Apec Group được quảng bá và truyền thông rất nhiều. Nó đã góp phần phát triển du lịch của Hòa Bình