Tag: Apec_Mandala_Wyndham_Phú_Yên

Cập nhật tiến độ dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên ngày 10/04/2020 10/04/2020

Theo cập nhật từ Ban quản lý dự án, tới ngày 10/04/2020, dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên đã thi công tới tầng 7.