Tag: apecgoup

Những xu hướng mới của BĐS nghỉ dưỡng năm 2020 06/03/2020

Du lịch tăng trưởng mạnh mẽ, dư địa cho bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng tại các tỉnh thành còn nhiều là cơ hội để BĐS nghỉ dưỡng tiếp tục ...

Giải bài toán lấp phòng cho phân khúc khách sạn bình dân 23/03/2020

Công suất phòng là một trong những chỉ số được nhiều chủ khách sạn quan tâm nhất hiện nay vì quyết định trực tiếp đến nguồn thu lợi nhuận.