Tag: #ForHue #ForCentralofVietnam

STHP0Đ PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ 100,000 HỘ GIA ĐÌNH BÌNH –TRỊ - THIÊN ... 22/10/2020

Từng ngày từng giờ, thông tin về khúc ruột miền Trung oằn mình trước lũ, những đồng bào bị mất tích, những chiến sĩ hi sinh trong thời bình, những ...