Tag: idjvietnam

Dòng vốn thúc đẩy thị trường CONDOTEL phát triển 06/03/2020

Condotel nếu được cấp sổ và quyền sở hữu có thể dùng như tài sản đảm bảo cho khách hàng có thêm nguồn vốn đầu tư. Đây cũng là dòng ...