Tag: IT

Chuyên viên IT - Phát triển ứng dụng 01/12/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương Apec Group được thành lập tháng 7/2006, trên hành trình hơn một thập kỷ qua, Apec Group đã xây ...

Tuyển Digital Marketing 18/06/2020

Apec Group

Chuyên viên IT Phát triển Ứng dụng – Software Developer (.NET) 17/08/2021

Chuyên viên lập trình hệ thống mảng: Quản lý nghiệp vụ chuỗi Khách sạn

Software Developer (.NET) 16/09/2021

- Làm việc trong một nhóm chất - Làm việc trong môi trường ưu tiên sự tinh gọn

Manual Tester 16/09/2021

- Làm việc trong một nhóm chất - Làm việc trong môi trường ưu tiên sự tinh gọn - Cùng nhau phát triển