Tag: Khu đô thị đáng sống nhất 2020

Những dự án bất động sản đáng sống năm 2020 13/07/2020

Ban Tổ chức đã bình chọn được 23 dự án đáng sống gồm: các Khu đô thị, Khu Nhà ở, Nhóm nhà ở và Chung cư độc lập.