Tag: Mandala Holiday

Giải bài toán lấp phòng cho phân khúc khách sạn bình dân 23/03/2020

Công suất phòng là một trong những chỉ số được nhiều chủ khách sạn quan tâm nhất hiện nay vì quyết định trực tiếp đến nguồn thu lợi nhuận.