Tag: nhân viên kiểm thử

Nhân viên kiểm thử phần mềm (Tester) 18/03/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương Apec Group được thành [...]

Manual Tester 16/09/2021

- Làm việc trong một nhóm chất - Làm việc trong môi trường ưu tiên sự tinh gọn - Cùng nhau phát triển