Tag: tester

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ 17/03/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương Apec Group được thành lập tháng 7/2006, trên hành trình hơn một thập kỷ qua, Apec Group đã xây ...

Nhân viên kiểm thử phần mềm (Tester) 18/03/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương Apec Group được thành [...]

Manual Tester 16/09/2021

- Làm việc trong một nhóm chất - Làm việc trong môi trường ưu tiên sự tinh gọn - Cùng nhau phát triển