Tag: Trái phiếu abond

Apec Group công bố thông tin phát hành 5 gói trái phiếu mới 30/07/2021

Kể từ 02/08/2021 APEC chính thức phát hành 5 gói trái phiếu doanh nghiệp mới với lãi suất lên tới 12%.