Tag: trái phiếu doanh nghiệp

Apec Group ra mắt sản phẩm trái phiếu A-Pro và A-Prime 30/07/2021

từ ngày 31/07/202, Apec dừng huy động các gói trái phiếu đang huy động và chuyển sang phân phối trái phiếu A-Pro và A-Prime với lãi suất lên tới 12% ...

Apec Group công bố thông tin phát hành 5 gói trái phiếu mới 30/07/2021

Kể từ 02/08/2021 APEC chính thức phát hành 5 gói trái phiếu doanh nghiệp mới với lãi suất lên tới 12%.