Tuyển dụng

Truy Tìm Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Cao Cấp (Upto 1000$)

Truy Tìm Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Cao Cấp (Upto 1000$)

QUYỀN LỢI: - Nhận thu nhập 2.000$/tháng - Nhận 1001 khoản thưởng nóng, thưởng dự [...]

Trưởng nhóm kinh doanh trái phiếu

Trưởng nhóm kinh doanh trái phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương Apec Group được thành [...]

Trưởng phòng Hành chính nhân sự làm việc tại Bắc Ninh

Trưởng phòng Hành chính nhân sự làm việc tại Bắc Ninh

Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương Apec Group được thành [...]

Chuyên viên quản lý bán hàng bất động sản

Chuyên viên quản lý bán hàng bất động sản

Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương Apec Group được thành [...]

Chuyên viên tài chính

Chuyên viên tài chính

Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương Apec Group được thành [...]

Chuyên viên kinh doanh chuỗi khách sạn

Chuyên viên kinh doanh chuỗi khách sạn

Mandala Hospitality là một thành viên của Apec Group – Tập đoàn phát triển bất [...]

Kỹ Sư Hạ Tầng Đô Thị – Ban Quản Lý Dự Án

Kỹ Sư Hạ Tầng Đô Thị – Ban Quản Lý Dự Án

Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương Apec Group được thành [...]

Kiến trúc sư chủ trì kỹ thuật cảnh quan

Kiến trúc sư chủ trì kỹ thuật cảnh quan

Cơ hội việc làm hấp dẫn tại Tập đoàn đầu tư bất động sản hàng [...]

Trưởng ban quản lý tòa nhà làm việc tại Bắc Ninh/Phú Yên

Trưởng ban quản lý tòa nhà làm việc tại Bắc Ninh/Phú Yên

Cơ hội việc làm hấp dẫn tại Tập đoàn đầu tư bất động sản hàng [...]