Tag: vận hành tòa nhà

Trưởng ban quản lý tòa nhà làm việc tại Bắc Ninh/Phú Yên 19/02/2020

Cơ hội việc làm hấp dẫn tại Tập đoàn đầu tư bất động sản hàng đầu Việt Nam

[HO] Chuyên gia Ban Set-up & Quản lý vận hành tòa nhà 25/05/2021

Tuyển dụng Chuyên gia Ban set-up & Quản lý vận hành tòa nhà

GIÁM SÁT AN NINH 29/07/2021

Tuyển dụng Giám sát an ninh tại Bắc Giang