Tuyển dụng

Manual Tester

Manual Tester

- Làm việc trong một nhóm chất - Làm việc trong môi trường ưu tiên [...]

Software Developer (.NET)

Software Developer (.NET)

- Làm việc trong một nhóm chất - Làm việc trong môi trường ưu tiên [...]

Chuyên viên IT Phát triển Ứng dụng – Software Developer (.NET)

Chuyên viên IT Phát triển Ứng dụng – Software Developer (.NET)

Chuyên viên lập trình hệ thống mảng: Quản lý nghiệp vụ chuỗi Khách sạn

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG ĐA LĨNH VỰC

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG ĐA LĨNH VỰC

Tuyển dụng Chuyên viên tuyển dụng (Hội sở Hà Nội)

GIÁM SÁT AN NINH

GIÁM SÁT AN NINH

Tuyển dụng Giám sát an ninh tại Bắc Giang

TỔ TRƯỞNG / GIÁM SÁT KỸ THUẬT TÒA NHÀ

TỔ TRƯỞNG / GIÁM SÁT KỸ THUẬT TÒA NHÀ

Làm việc tại: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Phú Yên,...

TRƯỞNG BAN / PHÓ BAN QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ

TRƯỞNG BAN / PHÓ BAN QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ

Trưởng ban/ Phó ban Quản lý vận hành tòa nhà (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải [...]

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TÒA NHÀ

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TÒA NHÀ

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TÒA NHÀ (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Phú Yên, Mũi [...]

[HO] Chuyên gia Ban Set-up & Quản lý vận hành tòa nhà

[HO] Chuyên gia Ban Set-up & Quản lý vận hành tòa nhà

Tuyển dụng Chuyên gia Ban set-up & Quản lý vận hành tòa nhà